Πουλιάση Μελπομένη, Εργοθεραπεύτρια S.I,BTEC-Professional Certificate in SLD-Dyslexia

Δέσποινα Αποστολοπούλου, Λογοθεραπεύτρια