Πουλιάση Μελπομένη, Εργοθεραπεύτρια S.I,BTEC-Professional Certificate in SLD-Dyslexia

Ιφιγένεια Φιλιππακοπούλου, Λογοθεραπεύτρεια