Ο χώρος μας                            Αιθουσα SNOEZELEN            

               

                

 

                          Εκδηλώσεις                          Θεραπευτικοί χώροι